Vilken fågel ?

Gluttsnäppa  
Småspov  
Dalripa  
Nordsångare  
Sädgås  
Strandskata  
Sidensvans  
Silvertärna  
Havstrut  
Göktyta  


Starta ny omgång.