Vilken fågel ?

Pärluggla  
Talltita  
Ängspiplärka  
Orre  
Smådopping  
Skäggdopping  
Knipa  
Ejder  
Kattuggla  
Mindre_flugsnappare  


Starta ny omgång.