Vilken fågel ?

Ormvråk  
Taltrast  
Större_korsnäbb  
Sävsångare  
Pilfink  
Bergfink  
Kricka  
Rödstjärt  
Höksångare  
Mosnäppa  


Starta ny omgång.